xây dựng

Quy Trình Thi Công của alico

Đội ngũ công nhân của chúng tôi đang làm việc hết mình tại các công trình trải dài khắp Đà Nẵng - Nha Trang - Tp.Hồ Chí Minh.

Mặc dù sự hiện diện của chúng tôi ngày hôm nay đã đạt độ rộng lớn hơn nhiều so với trước đây. Nhưng chúng tôi vẫn đang bắt rễ sâu vào trong cộng đồng - nơi chúng tôi đang hoạt động xây dựng và sinh sống.

Bên cạnh việc ưu tiên về chất lượng công trình, chúng tôi luôn hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát triển bền vững và nâng cao ý thức phát triển đồng hành với việc có trách nhiệm với môi trường.

Xem Thêm
error: Content is protected !!